فرصت برای سبز شدن، باز آمده است // در انتـظار فرصـت فــردا نمی شــوم


Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:دوشنبه 18 فروردین 1399-09:23 ق.ظ

دیوار نامه های عباس رسولی املشی


 


                          دیوار نامه های

                      عباس رسولی املشی

 

                   « رودِ مهر »

           ای کاش که این پنجره ها تار نبود

           یا همدم شاخه های گل، خار نبود

           ای کاش که رودِ مهر جاری می شد

           بینِ دل ما فاصله، دیوار نبود

 

                          « پنجره»

           تصویر گلی کشیده ای، خار نکش

           این منظره را غم زده و تار نکش

           این خانه فقط پنجره ای می خواهد

           سرتاسر خانه را تو دیوار نکش

 

‍               « دیوارها »

           مانده در ذهن زمان، دیوارها

           معضلی شد در جهان، دیوارها

           باغ از محصور بودن شاکی است

           باغ را کرده خزان، دیوارها

           بین دل های صفا و سادگی

           مانعی شد ناگهان، دیوارها

           همنشینی های ما با رود را

           قطع کرده بی گمان دیوارها

           خاطراتت را به یغما می برد

           این هیولای زمان، دیوارها

           دوردست این افق نادیدنی ست

           چیده شد تا آسمان دیوارها

           می روم تا آجری بردارم از

           فاصله اندازمان، دیوارها


             عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:جمعه 15 فروردین 1399-12:05 ق.ظ

همسفر صبح


                                                            همسفر صبح

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:سه شنبه 12 فروردین 1399-12:08 ب.ظ

تلنگر (7)


   

                                     تلنگر (7)

                        اصلاً درست است نه اصلن!

   تنوین، نون ساکن است که در پایان کلمات عربی به سه صورتِ مفتوح یا نصب ( دو زبر یا 

    دو فتحه )، مکسور یا جرّ ( دو زیر یا دو کسـره ) و مضموم یا رفع ( دو پیش یا دو ضمّه ) 

    وجود دارد. تنـوین مفتوح نسبت به تنوین های مکسور و مضموم کاربرد بیشتری دارد. 

    این نوع کلمات هر گاه در جمله ای مشاهده شوند، از لحاظ دستوری نقش قیـد را دارند.

    باید توجه داشت که این نوع واژگان بر اساس شیوة نگارش و رسم الخط عربـی در زبان 

    فارسی رواج پیدا کرده اند و از آنجایی که آخر این کلمات صدای نون را می دهد؛ برخی 

    از افراد چه در نوشتار و اشعار خود و چه در فضـای مجازی، پایان این نوع واژگان را به 

    شکل نون می نویسند. مثلاً واژگانی چون: اصلاً، واقعاً، حقیقتاً، انصافاً، ضمناً، غیاباً، فعلاً، 

    مثلاً، قبلاً، ظاهراً، معمولاً و... را به صورتِ اصلن، واقعن، حقیقتن، انصافن، ضمنن، غیابن، 

    فعلن، مثلن، قبلن، ظاهرن، معمولن و ... به نمایش می گذارند که نادرست است.

    نکتة دیگر اینکه تنوین مخصوص واژگانی است که از زبان عرب گرفته شده است و در 

    زبان فارسـی به کار می رود. هر گاه کلمات فارسـی را با تنوین ذکر کنند، کاربرد آن 

    نادرست و پرهیز از آن واجب است. بنابراین کاربرد واژگان فارسی به شکل تنوین دار 

    مانندِ گاهاً، زباناً و جاناً نادرست است و می توان آنها را به شکل گاهـی، زبانـی و جانی 

    به کار برد.

 

                                          عباس رسولی املشی

                                 سه شنبه 12 / 1 / 1399  ـ  لنگرود
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقاله 
تاریخ:دوشنبه 11 فروردین 1399-06:13 ب.ظ

قلم نامه های عباس رسولی املشی


            

                             قلم نامه های

                       عباس رسولی املشی

 

                               قلم (1)

 

          قلم، خونِ تو دارد جوش مردم

                               تو فریادِ نیِ خاموش مردم

          قلم، توصیف دردِ مردمانی

                      تویی هم دیده و هم گوش مردم

 

                             قلم (2)

 

          قلم، هرگز مرو راهِ خطا را

                              مپیما جاده هایی از ریا را

          تو حرمت در میانِ خلق داری

                            مرو راهی به جز راهِ خدا را


                  عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:یکشنبه 10 فروردین 1399-03:22 ب.ظ

تلنگر (6)


                

                                   تلنگر (6)


    دردِ دل درست است نه درد و دل!


    در زندگی خود با چه افرادی باید درد و دل کرد؟

    آیا درد و دل کردن با دیگران اشتباه است؟

    به جمله های بالا نگاهی بیندازید؟

    متوجه خواهید شد که کاربرد« درد و دل» در آن ها نادرست است.« درد» و « دل» هرکدام 

    مفهوم مستقلی دارند که با واو عطف به همدیگر متّصل شده اند و منظور نویسنده را در این 

    جملات نمی رسانند. اما « دردِ دل» که ترکیب اضافی ( مضاف و مضاف الیه) است و گاهی با 

    حذف کسرة اضافه کاربرد پیدا می کند و در آن صورت از لحاظ دستوری اسم مرکب است؛ 

    در معنای درد و غم و اندوه درونی به کار می رود. درد دل کردن یعنی غم و اندوه و ناگواری 

    ها و پیش آمدن ناملایمات زندگی خود را به دیگری گفتن و شرح دادن است.

    شاعران برجستة ادب فارسی نیز در اشعار خود به درستی از این ترکیب بهره گرفته اند:


     بدین سان درد دل بسیار می کرد

     به یوسف شوق خود اظهار می کرد     « جامی»


     ز درد دل اکنون یکی نامه من

     نویسم فرستم بدان انجمن      « فردوسی»


     درد دل دوستان گر تو پسندی رواست 

     هرچه مراد شماست غایت مقصود ماست     « سعدی»


      احوال من مپرس که با صدهزار درد        

      می بایدم به درد دل دیگران رسید      « صائب»


      غلام مردم چشمم که با سیاه دلی        

      هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم       « حافظ»

 

                                    عباس رسولی املشی

                            یکشنبه 10 / 1 / 1399  ـ  لنگرود
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقاله 
تاریخ:شنبه 9 فروردین 1399-03:16 ب.ظ

تلنگر (5)


                     

                                              تلنگر (5)

                                           خُرد یا خورد!


     « لطفاً برای خرید نان، پول خورد داشته باشید.»

      در زندگی روزمرة خود بارها به چنین جمله هایی در موضوع های گوناگون برخورد کرده ایم 

      که زینت بخش ورودی برخی از مغازه ها شده اند یا حتّی در نوشته های افراد یا نشریات با 

      آن مواجه بوده ایم!

      بعضی ها دقّت کافی را در استفاده از واژگان مناسب ندارند. باید توجّه داشته باشیم که واژة 

     « خورد» بن ماضی از مصدر خوردن است و در معانی خوراک، طعام، فرو بردن غذا از گلو و... 

      به کار می رود. البته همین واژه در همنشینی با کلمات دیگـر گاهـی معانـی مجازی پیـدا 

      می کنـد، اما کلمة « خُرد» به معنای کوچک، اندک، کم، ناچیـز، ریـز و ... است و پول خُرد 

      یعنی پولی که ارزش آن ناچیز و اندک است.

      برای تشخیص و بهره گیری هر یک از این دو واژه در ترکیبات یا جملات باید به همنشینی 

      آن ها با کلمات دیگر توجه داشته باشیم. بنابراین در جملة آغازین متن باید بنویسیم:

      « لطفاً برای خرید نان، پول خُرد داشته باشید.»


                                         عباس رسولی املشی

                                   شنبه 9 / 1 / 1399  ـ  لنگرود
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقاله 
تاریخ:جمعه 8 فروردین 1399-03:07 ب.ظ

شمالی نامه های عباس رسولی املشی


   

            

                     شمالی نامه های

                 عباس رسولی املشی

 

                 « گیل »

      این خویشتن اصیل را گم نكنیم

      آداب و رسوم ایل را گم نكنیم

      ما همنفس خاك شمالی هستیم

      فرهنگ اصیل گیل را گم نكنیم

 

                 « شمالی زاده»

      صمیمی، با صداقت، ساده هستیم

      به خوبی ها، به گُل دلداده هستیم

      ز روی سبز، ما را می شناسید

      جماعت! ما شمالی زاده هستیم

 

            « سبز شمالی»

      دیده دریا كن، حوالی را ببین

      مردمِ سبزِ شمالی را ببین

      رقص شالیزار و آواز بهار

      گیسوانِ صبح شالی را ببین

      این طبیعت هر زمان آبستن است

      مرگ دیوِ خشكسالی را ببین

      این ولایت با خزان بیگانه است

      طبع سبزِ این اهالی را ببین

      دست ها این جا هنرافشان شدند

      نقش های روی قالی را ببین

      رودهایِ مهر جاری گشته اند

      خطّ مهرِ انتقالی را ببین

      اهل این جا گُل تعارف می كنند

      رسم زیبای شمالی را ببین


             « آواز باران»

      همراه با آواز باران شمالی

      می رویَم از هرگوشه و از هر حوالی

      لبریز یاد كودكی ها می شود دل

      با خاطرات سبز و زیبا و زلالی

      یاد حیاط با صفا و كوچه ی شوق

      دیوارها و خانه هایی از سفالی

      گنجشك های پُرسخن، سنتور بلبل

      آوازهای رودخانه، رقص شالی

      مادربزرگ و لحظه های مهربانی

      دستان گرم و باصفای این اهالی

      تقسیم خوبی ها، تعارف كردن گل

      با قلب هایی از ریا و مكر خالی

      تنها به جا مانده ست اینك خاطراتی

      همراه با آواز باران شمالی

 

          عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:دوشنبه 4 فروردین 1399-12:16 ب.ظ

عطوفت نامه های عباس رسولی املشی


  

       

            عطوفت نامه های

          عباس رسولی املشی

 

                 « عاطفه »

     عاطفه یعنی دو چشم مهربان

     یا نگاهی سبز، خالی از خزان

     عاطفه یعنی كه برگ و باغ و گُل

     در كنارش دست های باغبان

     عاطفه یعنی شكوفا می شود

     دركویری خشك، گُل های جوان

     عاطفه یعنی كه گُل گفتن ز شوق

     گُل شنیدن محضرِ سبزِ زبان

     عاطفه یعنی كه فكرِ یكدگر

     در گذرگاهِ پُر از پیچِ زمان

     عاطفه یعنی كه دستش را بگیر

     دست های مهر را از خود مران

     عاطفه یعنی نوازش كاشتن

     میوه اش هم چهره های شادمان

     عاطفه یعنی كه تقسیمِ خوشی

     از محبّت قسمتی تقدیم تان

 

              « انتشار عاطفه »

     وقتی كه چشم عاطفه در شهر كور است

     آیینه هم بیگانه با مفهوم نور است

     باید به شهر مهربانی ها بكوچیم

     وقتی كه طعم زندگی بسیار شور است

     این جا سلام ات را نمی دادند پاسخ

     جان ها كنارِ هم ولی دل ها چه دور است

     در عصر آهن قلب ها تصویر سنگ اند

     افسوس حرف اوّل این جا غرور است

     ای كاش پُر می شد دلِ ما از صداقت

     این جا دلِ ما تشنه ی یك جرعه نور است

     در جست وجوی روشنی ها رهسپاریم

     آیا به شهرِ روشنی ما را عبور است؟

     باید عطوفت را دوباره منتشر كرد

     وقتی كه مشتاقان این كالا وفور است

 

           « لحظه های عشق »

     شاخه ای از گل مرا تقدیم کن

     مهربانی را بیا تقسیم کن

     از نگاهِ غم زده قلبم گرفت

     خنده ای بر چهره ات ترسیم کن

     دوست دارم، دوست داری عشق را

     لحظه های عشق را تکریم کن

     مرهمی بر زخم های دل گذار

    هر دلی دارد ترک، ترمیم کن

    مثل آن کودک بیا با سادگی

    نان خود را با رفیقت نیم کن

    این ندا در گوش دل پیچیده است:

    عاطفه را با همه تقسیم کن


         عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:جمعه 1 فروردین 1399-03:31 ب.ظ

آرامشی از سپید          

   

               « آرامشی از سپید »


     صبح آمده و امید جاری شده است

                        آرامشی از سپید جاری شده است

     با صبح پر و بال خودت را بتکان

                    من مطمئنم که عید جاری شده است


                  عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:چهارشنبه 28 اسفند 1398-01:27 ب.ظ

لبخند بهار


  


                       « لبخند بهار»


    سرسبزی و برگ و بار معنی می یافت

                                  آن مژدة انتظار معنی می یافت

    در گلدانم شکوفه ای کرد سلام

                                با لبخندش بهار معنی می یافت


                  عباس رسولی املشی

          سه شنبه 17 / 10 / 1398 ـ لنگرود

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:سه شنبه 27 اسفند 1398-11:06 ب.ظ

نفس سبز


                                                                نفس سبز                                                 نشریه نقش قلم
                                           پنجشنبه 25 شهریور 1389
                                                   شماره 3195داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:شنبه 24 اسفند 1398-10:12 ق.ظ

« آسمان» در اشعار عباس رسولی املشی

     

                    « آسمان» در اشعار

                   عباس رسولی املشی

 

      تا صدایم از نفس های زمین خالی شود

      واژگانی را ز جنس آسمان پاشیده ام

                             ***

      خویش را بر کَن که تا در آسمان ها پَر کشی

      از زمین تا بیکران تا بیکران ها پَر کشی

                            ***

      دوردست این افق نادیدنی ست

      چیده شد تا آسمان دیوارها

                            ***

      یک پنجره سمت آسمان باز کنیم

       با حضرت آفتاب حرفی بزنیم

                           ***

      در نگاهت دیده ام من، ردّپای آسمان

      با تو هستم ای كه هستی آشنای آسمان

      در نگاهت دیده ام من، تو زمینی نیستی

      بی گمان هستی تو هم از بچّه های آسمان

      عالم بالا سرای تو ست ای بالا نشین

      در كجا منزل گزیدی، در كجای آسمان؟

      طعم عرفان می دهد ازچشم هایت ای عزیز

      از خدا با ما بگو ای اعتنای آسمان

      آشنا با آسمان، ما را ببر تا آسمان

      ما ـ همین واماندگان ابتدای آسمان ـ

      كاش با بال و پری ازعشق راهی می شدیم

      تا سرای نور و ایمان ، با دعای آسمان


               عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 22 اسفند 1398-10:54 ق.ظ

نور نامه های عباس رسولی املشی


    

                   نور نامه های

             عباس رسولی املشی

 

           « محضرِ نور »

        مرا بردار و از ظلمت جدا كن

        دمی با نور عرفان آشنا كن

        ببر اندیشه ام را محضرِ نور

        مرا هر شب تو مهمانِ خدا كن

 

           « نور مطلق »  

        كتاب معرفت را باز كردم

        و درس عشق را آغاز كردم

        تو را ای نور مطلق دوست دارم

        تمام عشق را ابراز كردم

 

                 « گرداب » 

        شبی رو جانب یكتا نكردیم

        و دستی از دعا بالا نكردیم

        فرو رفتیم در گرداب ظلمت

        دریغا نور را پیدا نكردیم

 

            « همسفر صبح » 

       تاریکی محض است و زمان منتظر صبح

       کس نیست در این تیره بکوبد به در صبح

       دیری ست که از نور در این کلبه خبر نیست

       دیری ست که محروم شدیم از نظر صبح

       ما منتظرانیم کسی از نسب نور

       با شوق بشارت بدهد از اثر صبح

       تردید نداریم که این شب زدگانند

       بس واهمه دارند، بسی از خطر صبح

      ای ابر که مغرور به سلطانی خویشی

      خورشید بیاید که شود همسفر صبح

      تا کی دل خود را به شب تیره بدوزیم

      ای حضرت موعود بیاور خبر صبح

            

                  عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:دوشنبه 19 اسفند 1398-04:57 ب.ظ

عشق نامه های عباس رسولی املشی


          


                         عشق نامه های

                     عباس رسولی املشی

 

                           « تسلیم »

        آن كس كه كُند جان به تو تقدیم، منم

        در پای تو افتــاده به تكـــریم، منم

        در پیش تو پرچــم سفیـــد آوردم

        ای عشـق مقـــابل تو تسلیـم منم


                         « افسون »

        در كُنج ضمیرهای ما جا كردی

        تو منزلتی دوباره پیــدا كردی

        كردی تو به افسون دل ما حال به حال

         ای عشق تو انقلاب برپا كردی

 

            « شعله عشق »

       چون گُل به فضــای باغ عادت دارم

       چون شمع به سوز و داغ عادت دارم

        این شعله عشـق را فروكش مكنید

        بر شعله این چـــراغ عادت دارم!


              « شمیم آسمانی»

        عشق آمده تا که یار گیرد           

        از فاصله ها کنـــار گیرد

        عشق آمده در درون دل ها         

        تا خیمه زند ، قــرار گیرد

        عشق آمده تا که رنگ و بویِ        

        دنیــای شما بهــار گیرد

        عشق آمده با لطافت نور            

        از آینـه ها غبـار گیرد

        عشق آمده تا که شور هستی       

        در چشم تو اعتبار گیرد

        با عشق طراوت است و سبزی    

        خشکیده درخت، بار گیرد

       در مجلس عشق هر که آید    

       در دست دف و سه تار گیرد

       عشق است شمیم آسمانی       

       بی عشق جهان غبار گیرد

 

          « عبور عشق »

       از تو می خواهم عبور عشق را

       لحظه های بی غرور عشق را

       یا بگیر از من دو بال عاشقی

       یا نصیبم كن سرور عشق را

       من از این تكرار لذّت می برم

       از تو می خواهم مرور عشق را

       وه چه شوری دارد این آهنگ عشق

      در من افزون كن تو شور عشق را

      تیرگی را از دل من دور كن

      هدیه كن بر من، تو نور عشق را

      دست نابینای عاشق را بگیر

      چون عصایی باش كور عشق را

      اعتنا كن حس مینای مرا

      نشكنی این جا بلور عشق را

     كلبه ی دل را مزیّن كن، بیا

      من پذیرایم حضور عشق را


          عباس رسولی املشیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:شنبه 17 اسفند 1398-02:18 ب.ظ

آب نامه های عباس رسولی املشی


              

                            

                               آب نامه های

                         عباس رسولی املشی

 

‍                        « تا آب »


             با خویش دلی كه گشته بی تاب ببر

             از دهكده ی سكوت مرداب ببر

             بیزارم از این سراب، دل! محض خدا

             دستان مرا بگیر و تا آب ببر

 

                               «  امید »


             پاها خسته، ولی چرا ! تابی هست

             ره تار، ولی ، ولی نه ! مهتابی هست

             این چشمه تهی!، مباد نومید شوم

             انگار هنوز قطره ی آبی هست


                    عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:چهارشنبه 14 اسفند 1398-06:06 ب.ظ

کتاب نامه های عباس رسولی املشی


       

                      کتاب نامه های

                  عباس رسولی املشی

 

                        «  غفلت »

          از همدمی كتاب غافل ماندیم

          از محضر آفتاب غافل ماندیم

          یك عمر شدیم محو تندیس سراب

          از معنی ناب آب غافل ماندیم

 

                « حضرت آفتاب »

          صبح است بیا از آب حرفی بزنیم

          با دوست خود کتاب حرفی بزنیم

          یک پنجره سمت آسمان باز کنیم

          با حضرت آفتــاب حرفی بزنیم

 

                 « دیدار کتاب»

          دلت در انتشار نور ناب است

          به دستت نسخه های آفتاب است

          بده سهم مرا یك نسخه از نور

          دلم مشتاق دیدار كتاب است

     

             « نمایشگاه کتاب »

          نمایشگاه بین المللی کتاب

          با آب و تاب

                 برگزار شد

          امّا سیل جمعیّت مشتاق

          بی تاب

          جلوی بوفه های نمایشگاه

                        صف کشیده اند !


               عباس رسولی املشی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:سه شنبه 13 اسفند 1398-12:07 ق.ظ

تلنگر (4) ـ بذار درست است نه بزار!


             

                                     تلنگر (4)

                            بذار درست است نه بزار!


    واژة « گذاشتن» در زبان فارسی کاربرد فراوانی دارد. این کلمه در معنای حقیقی

    « نهادن و قرار دادن» به کار می رود و مجازاً به معنای وضع کردن، تأسیس کردن 

    و ... است.

    این مصدر که بن ماضی و مضارع آن به ترتیب « گذاشت» و « گذار» است؛ در زبان 

    محاوره به صورت « بذار» به کار می رود و وقتی که برای اجرا و انجام کاری به کسی 

    فرمان می دهیم یا از کسی درخواست کاری را می کنیم، از آن بهره می گیریم. 

    مانند: کتاب ها رو در قفسه بذار.

    امّا به جرأت می توانم بگویم که در نوشتار محاوره ای یا در فضای مجازی بیش از 

    نود درصد افراد آن را به صورت « بزار» می نویسند که نادرست است.


                                  عباس رسولی املشی

                          دوشنبه 12 / 12 / 1398 ـ لنگرود
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقاله 
تاریخ:شنبه 10 اسفند 1398-06:26 ب.ظ

بهاریه های عباس رسولی املشی


 

               

                     بهاریه های

                عباس رسولی املشی

 


                    « لبخند بهار »

 

        سرسبزی و برگ و بار معنی می یافت

        آن مژده انتظار معنی می یافت

        در گلدانم شکوفه ای کرد سلام

         با لبخندش بهار معنی می یافت

 

                       « بهار »

 

         آخر به سر انتظار كی می آید

         هنگام وصال یار كی می آید

         پژمرده شدم، طراوتی باید و نیست

         من منتظرم بهار كی می آید

 

                 « منظره بهار »


        باغ و گل و سبزه زار تقدیم شما

        این نغمه جویبار تقدیم شما

        با ما به تماشای طبیعت بنشین

        صد منظره از بهار تقدیم شما

 

                 « نفس سبز »


       دیدیم دگرباره شكوفا شدن تو

       درگستره ی خاك هویدا شدن تو

       ای فصل عزیزی كه پُر از خاطره هستی

       كی می رود از خاطره ها پا شدن تو

        بیدار شد از خواب زمستانی خود، خاك

        با نغمه ی شورآور برپا شدن تو

        این باغ چه زیبا شده از شوق حضورت

        در باغ ببین این همه زیبا شدن تو

        تصویر قشنگی كه كشیدی به طبیعت

        پیدا ست نشانی ز هویدا شدن تو

        دیدیم دمیدی به زمین ای نفس سبز

        دیدیم دم سبز مسیحا شدن تو

 

                 عباس رسولی املشی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:چهارشنبه 7 اسفند 1398-11:30 ق.ظ

صبح نامه های عباس رسولی املشی


            

                           صبح نامه های

                      عباس رسولی املشی

 

                      « آرامشی از سپید »


             صبح آمده و امید جاری شده است

             آرامشی از سپید جاری شده است

             با صبح پر و بال خودت را بتکان

             من مطمئنم که عید جاری شده است

 

               « حضرت آفتاب »


             صبح است بیا از آب حرفی بزنیم

             با دوست خود کتاب حرفی بزنیم

             یک پنجره سمت آسمان باز کنیم

             با حضرت آفتــاب حرفی بزنیم

 

                    « صبح »


            می رفت شب و ستاره پرپر می زد

            گه گاه سپیده دزدكی سـر می زد

            صبح از سفرش نفس زنان می آمد

            خورشـید به احترام او در می زد


                    عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:یکشنبه 4 اسفند 1398-10:36 ب.ظ

خانه ی آفتاب

                                                         خانه آفتاب


                                              نشریه نقش قلم
                                         پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹
                                                شماره ۳۳۳۲داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:چهارشنبه 30 بهمن 1398-03:57 ب.ظ

چند رباعی از عباس رسولی املشی        
        
         چند رباعی از عباس رسولی املشی

                        « رسته »

     خودرویم و دست بسته پا می گیرم

      از دام زمانه رسته پا می گیـــرم

      برخیـز و بزن تبر، مرا باکی نیست

      با شاخه پا شکسته پا می گیــرم

                           ***

                 « اندیشة پرواز »

     یک پنجره ی باز درونم باقی ست

     یک نقطه ی آغاز درونم باقی ست

     هر چنــد شکستند پر و بال مرا

     اندیشه ی پرواز درونم باقی ست

                        ***

                    « پرواز »

     محدودة بسته هم برایم کافی ست

     اندیشة رسته هم برایم کافی ست

     امروز برای آن که پــــرواز کنم

     یک بال شکسته هم برایم کافی ست


                       ***


             « حضرت آفتاب »

    صبح است بیا از آب حرفی بزنیم

    با دوست خود کتاب حرفی بزنیم

    یک پنجره سمت آسمان باز کنیم

    با حضرت آفتــاب حرفی بزنیم


                  ***

                « لبخند بهار»

    سرسبزی و برگ و بار معنی می یافت

    آن مژدة انتـــــظار معنی می یافت

    در گلدانم شــــکوفه ای کرد سلام

    با لبخندش بهــــار معنی می یافت


             عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:چهارشنبه 30 بهمن 1398-03:38 ب.ظ

سه شعر از عباس رسولی املشی


                       سه شعر از عباس رسولی املشی                                 نشریه نگاه
                     سال پانزدهم - شماره ۲۷۳
                        نیمه اول تیر ماه ۱۳۸۵داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:دوشنبه 28 بهمن 1398-11:59 ق.ظ

اعجاز عشق

                                       
                                                         اعجاز عشق
 ‍                                               نشریه هاتف
                                 سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۴
                                                شماره ۶۶۸
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 24 بهمن 1398-02:05 ب.ظ

چند شعر از عباس رسولی املشی


                                   چند شعر از عباس رسولی املشی                                                 روزنامه اطلاعات
                                           چهارشنبه 8 مرداد 1376
                                                  شماره 21111داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:دوشنبه 21 بهمن 1398-10:39 ب.ظ

یک سینه سخن برای گفتن دارم


                                      یک سینه سخن برای گفتن دارم
                                                  فصل نامه آوای املش
                                   سال چهارم - شماره چهاردهم - ۱۳۹۵داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقاله 
تاریخ:چهارشنبه 16 بهمن 1398-10:03 ب.ظ

حضرت آفتاب


                       

                      « حضرت آفتاب »


    صبح است بیا از آب حرفی بزنیم

                           با دوست خود کتاب حرفی بزنیم

    یک پنجره سمت آسمان باز کنیم

                              با حضرت آفتـاب حرفی بزنیم


                       عباس رسولی املشی

          سه شنبه 16 / 11 / 1398 ـ لنگرود
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:یکشنبه 13 بهمن 1398-10:24 ب.ظ

کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه چهل و پنجم                           کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه چهل و پنجم

چهل و پنجمین نشست کانون ادبی« ادبستان» وابسته به کتابخانه عمومی شمس لنگرودی در ساعت 45 : 3 بعدازظهر روز یکشنبه 13 / 11 / 1398 با حضور شاعران، نویسندگان و جمعی از علاقه مندان به ادب و هنر درسالن اجتماعات این کتابخانه برگزار گردید.

در آغاز عباس رسولی املشی مسئول و مجری کانون ادبی با خوانش غزلی از افشین علا شاعر معاصر و خوشامد گویی به حاضران، از آقای جعفر صالحی شاعر پیشکسوت رودسری دعوت کرد تا مبحث ادبی خود را با عنوان« مروری برانواع شعرکوتاه » ارائه نماید.

ایشان در آغاز سخنان خود به تک بیت ها ( مفردات) پرداخت و ضمن برشمردن ویژگی های آن، اضافه کرد که مفهوم ارائه شده در تک بیت ها باید کامل باشد و خواننده را برای ادامه آن منتظر نگذارد. سپس گریزی به قالب رباعی زد و در مورد وزن آن، اختیارات شاعری در آن و مشهورترین رباعی سرایان سخن گفت و افزود: مصراع چهارم رباعی از اهمیت فراوانی برخوردار است و ضربة نهایی را برخواننده وارد می سازد.

صالحی نگاهی نیز به دوبیتی، وزن و درون مایه آن داشت و گفت: دوبیتی، زبان شعری مردم کوچه و بازار است و دوبیتی های محلی چون گیلکی، شیرازی و ... از دلنشینی خاصی برخوردارند. وی ادامه داد: نوخسروانی ها در ایران باستان رواج داشته اند. این قالب دارای سه مصراع یا سه سطر است.تک محوری یا یک بُعدی نیست و لحظات آنی را به تصویر می کشد. وی گفت: در نوخسروانی ها از وزن رباعی و دوبیتی استفاده نمی شود.

این شاعر پیشکسوت رودسری آنگاه به قالب های کوتاه دیگری چون هایکو، چامک، سپکو ( سپید کوتاه) و پریسکه اشاره داشت و و با خوانش اشعاری از شاعران معاصر در این قالب های کوتاه، ویژگی های هر یک را برای حاضران برشمرد.

در بخش معرفی کتاب های مفید ادبی، خانم فروغ سلیمانی رییس اسبق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان لنگرود به معرفی کتاب« داستان نویسان معاصر ایران» نوشته محمد قاسم زاده پرداخت و ویژگی های ارزشمند آن را برای حاضران تشریح کرد. وی آنگاه نگاهی به شرح حال و داستان های محمدعلی جمال زاده پدر داستان نویسی نون ایران در این کتاب داشت و با قرائت داستان کوتاه وی با عنوان « دوستی خاله خرسه» سخنانش را به پایان رساند.

سپس در بخش نقد و بررسی اشعار، آقای اسماعیل تکلمی دوستکوهی شاعر رودسری دو غزل زیبا از تازه ترین سروده های خود  را قرائت کرد و پس از خوانش آن ها، این اشعار در قلمروهای زبانی، ادبی و فکری مورد نقد و بررسی حاضران قرار گرفت.

در ادامه اسماعیل نجمی از لنگرود، سیداحمد سیدصالحی از لنگرود، اسماعیل پورحسین از کلاچای، مهناز محمودی رحیم آبادی از لنگرود، میرمحمود تکیار از لنگرود، محمد بابایی همتی از لنگرود، حمیدرضا کیهان پور از سیاهکل، رضا طاهرنیا دریاسری از لنگرود، نازی سجودی لنگرودی از لنگرود، ستار لطیفی از رانکوه، حسین جعفری از املش و سیدرضا دادمهر از لنگرود تازه ترین اشعار و مطالب خود و دیگران را قرائت کردند.

کانون ادبی« ادبستان» لنگرود در ساعت 45 : 6 غروب با صلوات حاضران پایان یافت و قرار بر این شد که جلسه چهل و ششم کانون در روز یکشنبه 11 اسفند 1398 در همین مکان برگزار گردد.

مسئول و مجری کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ عباس رسولی املشی


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : گوناگون 
تاریخ:سه شنبه 8 بهمن 1398-03:50 ب.ظ

چهل و پنجمین نشست ماهانه کانون ادبی ادبستان


       


                   کتابخانه عمومی شمس لنگرودی برگزار می کند:

         چهل و پنجمین نشست ماهانه کانون ادبی ادبستان

                    مسئول و مجری کانون : عباس رسولی املشی

 

  شامل برنامه های:

  1 ـ مبحث ادبی با عنوان« مروری برانواع شعرکوتاه » توسط آقای جعفر صالحی شاعر 

    پیشکسوت رودسری

  2 ـ نقـد و بررسی دو غزل از سـروده های آقای اسماعیل تکلمی دوستکوهی شاعر 

    رودسری    

  3 ـ معرفی کتاب های مفید ادبـی ( این نوبت : « داستان نویسان معاصـر ایران » ـ 

     نویسنده : محمد قاسم زاده) توسط خانم فروغ سلیمانی شاعر لنگرودی

  4 ـ قرائت شعر، داستان و آواز توسط اعضای کانون


   زمان: یکشنبه ۱3 / 11 / ۱۳۹۸ ـ ساعت ۳ بعدازظهر

   مکان: لنگرود - سالن اجتماعات کتابخانه عمومی شمس لنگرودی (جنب منبع آب)


 ** ورود برای شاعران، نویسندگان، هنرمندان و علاقه مندان به ادب و هنر آزاد است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : گوناگون 
تاریخ:شنبه 5 بهمن 1398-03:38 ب.ظ

حقِ من

                                                                 حقِ من


                                               هفته نامه تحول
                                      تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۳
                                                   شماره ۸۷داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:پنجشنبه 3 بهمن 1398-09:47 ب.ظ

املش


                                                                 املش                                                                                                روزنامه همشهری
                           یکشنبه ۸ آبان ۱۳۷۳ـ شماره ۵۳۵داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
  • تعداد صفحات :16
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic