فرصت برای سبز شدن، باز آمده است // در انتـظار فرصـت فــردا نمی شــوم


Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:چهارشنبه 28 اسفند 1398-12:27 ب.ظ

لبخند بهار


  


                       « لبخند بهار»


    سرسبزی و برگ و بار معنی می یافت

                                  آن مژدة انتظار معنی می یافت

    در گلدانم شکوفه ای کرد سلام

                                با لبخندش بهار معنی می یافت


                  عباس رسولی املشی

          سه شنبه 17 / 10 / 1398 ـ لنگرود

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:سه شنبه 27 اسفند 1398-10:06 ب.ظ

نفس سبز


                                                                نفس سبز                                                 نشریه نقش قلم
                                           پنجشنبه 25 شهریور 1389
                                                   شماره 3195داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:شنبه 24 اسفند 1398-09:12 ق.ظ

« آسمان» در اشعار عباس رسولی املشی

     

                    « آسمان» در اشعار

                   عباس رسولی املشی

 

      تا صدایم از نفس های زمین خالی شود

      واژگانی را ز جنس آسمان پاشیده ام

                             ***

      خویش را بر کَن که تا در آسمان ها پَر کشی

      از زمین تا بیکران تا بیکران ها پَر کشی

                            ***

      دوردست این افق نادیدنی ست

      چیده شد تا آسمان دیوارها

                            ***

      یک پنجره سمت آسمان باز کنیم

       با حضرت آفتاب حرفی بزنیم

                           ***

      در نگاهت دیده ام من، ردّپای آسمان

      با تو هستم ای كه هستی آشنای آسمان

      در نگاهت دیده ام من، تو زمینی نیستی

      بی گمان هستی تو هم از بچّه های آسمان

      عالم بالا سرای تو ست ای بالا نشین

      در كجا منزل گزیدی، در كجای آسمان؟

      طعم عرفان می دهد ازچشم هایت ای عزیز

      از خدا با ما بگو ای اعتنای آسمان

      آشنا با آسمان، ما را ببر تا آسمان

      ما ـ همین واماندگان ابتدای آسمان ـ

      كاش با بال و پری ازعشق راهی می شدیم

      تا سرای نور و ایمان ، با دعای آسمان


               عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:پنجشنبه 22 اسفند 1398-09:54 ق.ظ

نور نامه های عباس رسولی املشی


    

                   نور نامه های

             عباس رسولی املشی

 

           « محضرِ نور »

        مرا بردار و از ظلمت جدا كن

        دمی با نور عرفان آشنا كن

        ببر اندیشه ام را محضرِ نور

        مرا هر شب تو مهمانِ خدا كن

 

           « نور مطلق »  

        كتاب معرفت را باز كردم

        و درس عشق را آغاز كردم

        تو را ای نور مطلق دوست دارم

        تمام عشق را ابراز كردم

 

                 « گرداب » 

        شبی رو جانب یكتا نكردیم

        و دستی از دعا بالا نكردیم

        فرو رفتیم در گرداب ظلمت

        دریغا نور را پیدا نكردیم

 

            « همسفر صبح » 

       تاریکی محض است و زمان منتظر صبح

       کس نیست در این تیره بکوبد به در صبح

       دیری ست که از نور در این کلبه خبر نیست

       دیری ست که محروم شدیم از نظر صبح

       ما منتظرانیم کسی از نسب نور

       با شوق بشارت بدهد از اثر صبح

       تردید نداریم که این شب زدگانند

       بس واهمه دارند، بسی از خطر صبح

      ای ابر که مغرور به سلطانی خویشی

      خورشید بیاید که شود همسفر صبح

      تا کی دل خود را به شب تیره بدوزیم

      ای حضرت موعود بیاور خبر صبح

            

                  عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:دوشنبه 19 اسفند 1398-03:57 ب.ظ

عشق نامه های عباس رسولی املشی


          


                         عشق نامه های

                     عباس رسولی املشی

 

                           « تسلیم »

        آن كس كه كُند جان به تو تقدیم، منم

        در پای تو افتــاده به تكـــریم، منم

        در پیش تو پرچــم سفیـــد آوردم

        ای عشـق مقـــابل تو تسلیـم منم


                         « افسون »

        در كُنج ضمیرهای ما جا كردی

        تو منزلتی دوباره پیــدا كردی

        كردی تو به افسون دل ما حال به حال

         ای عشق تو انقلاب برپا كردی

 

            « شعله عشق »

       چون گُل به فضــای باغ عادت دارم

       چون شمع به سوز و داغ عادت دارم

        این شعله عشـق را فروكش مكنید

        بر شعله این چـــراغ عادت دارم!


              « شمیم آسمانی»

        عشق آمده تا که یار گیرد           

        از فاصله ها کنـــار گیرد

        عشق آمده در درون دل ها         

        تا خیمه زند ، قــرار گیرد

        عشق آمده تا که رنگ و بویِ        

        دنیــای شما بهــار گیرد

        عشق آمده با لطافت نور            

        از آینـه ها غبـار گیرد

        عشق آمده تا که شور هستی       

        در چشم تو اعتبار گیرد

        با عشق طراوت است و سبزی    

        خشکیده درخت، بار گیرد

       در مجلس عشق هر که آید    

       در دست دف و سه تار گیرد

       عشق است شمیم آسمانی       

       بی عشق جهان غبار گیرد

 

          « عبور عشق »

       از تو می خواهم عبور عشق را

       لحظه های بی غرور عشق را

       یا بگیر از من دو بال عاشقی

       یا نصیبم كن سرور عشق را

       من از این تكرار لذّت می برم

       از تو می خواهم مرور عشق را

       وه چه شوری دارد این آهنگ عشق

      در من افزون كن تو شور عشق را

      تیرگی را از دل من دور كن

      هدیه كن بر من، تو نور عشق را

      دست نابینای عاشق را بگیر

      چون عصایی باش كور عشق را

      اعتنا كن حس مینای مرا

      نشكنی این جا بلور عشق را

     كلبه ی دل را مزیّن كن، بیا

      من پذیرایم حضور عشق را


          عباس رسولی املشیداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:شنبه 17 اسفند 1398-01:18 ب.ظ

آب نامه های عباس رسولی املشی


              

                            

                               آب نامه های

                         عباس رسولی املشی

 

‍                        « تا آب »


             با خویش دلی كه گشته بی تاب ببر

             از دهكده ی سكوت مرداب ببر

             بیزارم از این سراب، دل! محض خدا

             دستان مرا بگیر و تا آب ببر

 

                               «  امید »


             پاها خسته، ولی چرا ! تابی هست

             ره تار، ولی ، ولی نه ! مهتابی هست

             این چشمه تهی!، مباد نومید شوم

             انگار هنوز قطره ی آبی هست


                    عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:چهارشنبه 14 اسفند 1398-05:06 ب.ظ

کتاب نامه های عباس رسولی املشی


       

                      کتاب نامه های

                  عباس رسولی املشی

 

                        «  غفلت »

          از همدمی كتاب غافل ماندیم

          از محضر آفتاب غافل ماندیم

          یك عمر شدیم محو تندیس سراب

          از معنی ناب آب غافل ماندیم

 

                « حضرت آفتاب »

          صبح است بیا از آب حرفی بزنیم

          با دوست خود کتاب حرفی بزنیم

          یک پنجره سمت آسمان باز کنیم

          با حضرت آفتــاب حرفی بزنیم

 

                 « دیدار کتاب»

          دلت در انتشار نور ناب است

          به دستت نسخه های آفتاب است

          بده سهم مرا یك نسخه از نور

          دلم مشتاق دیدار كتاب است

     

             « نمایشگاه کتاب »

          نمایشگاه بین المللی کتاب

          با آب و تاب

                 برگزار شد

          امّا سیل جمعیّت مشتاق

          بی تاب

          جلوی بوفه های نمایشگاه

                        صف کشیده اند !


               عباس رسولی املشی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:دوشنبه 12 اسفند 1398-11:07 ب.ظ

تلنگر (4) ـ بذار درست است نه بزار!


             

                                     تلنگر (4)

                            بذار درست است نه بزار!


    واژة « گذاشتن» در زبان فارسی کاربرد فراوانی دارد. این کلمه در معنای حقیقی

    « نهادن و قرار دادن» به کار می رود و مجازاً به معنای وضع کردن، تأسیس کردن 

    و ... است.

    این مصدر که بن ماضی و مضارع آن به ترتیب « گذاشت» و « گذار» است؛ در زبان 

    محاوره به صورت « بذار» به کار می رود و وقتی که برای اجرا و انجام کاری به کسی 

    فرمان می دهیم یا از کسی درخواست کاری را می کنیم، از آن بهره می گیریم. 

    مانند: کتاب ها رو در قفسه بذار.

    امّا به جرأت می توانم بگویم که در نوشتار محاوره ای یا در فضای مجازی بیش از 

    نود درصد افراد آن را به صورت « بزار» می نویسند که نادرست است.


                                  عباس رسولی املشی

                          دوشنبه 12 / 12 / 1398 ـ لنگرود
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقاله 
تاریخ:شنبه 10 اسفند 1398-05:26 ب.ظ

بهاریه های عباس رسولی املشی


 

               

                     بهاریه های

                عباس رسولی املشی

 


                    « لبخند بهار »

 

        سرسبزی و برگ و بار معنی می یافت

        آن مژده انتظار معنی می یافت

        در گلدانم شکوفه ای کرد سلام

         با لبخندش بهار معنی می یافت

 

                       « بهار »

 

         آخر به سر انتظار كی می آید

         هنگام وصال یار كی می آید

         پژمرده شدم، طراوتی باید و نیست

         من منتظرم بهار كی می آید

 

                 « منظره بهار »


        باغ و گل و سبزه زار تقدیم شما

        این نغمه جویبار تقدیم شما

        با ما به تماشای طبیعت بنشین

        صد منظره از بهار تقدیم شما

 

                 « نفس سبز »


       دیدیم دگرباره شكوفا شدن تو

       درگستره ی خاك هویدا شدن تو

       ای فصل عزیزی كه پُر از خاطره هستی

       كی می رود از خاطره ها پا شدن تو

        بیدار شد از خواب زمستانی خود، خاك

        با نغمه ی شورآور برپا شدن تو

        این باغ چه زیبا شده از شوق حضورت

        در باغ ببین این همه زیبا شدن تو

        تصویر قشنگی كه كشیدی به طبیعت

        پیدا ست نشانی ز هویدا شدن تو

        دیدیم دمیدی به زمین ای نفس سبز

        دیدیم دم سبز مسیحا شدن تو

 

                 عباس رسولی املشی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:چهارشنبه 7 اسفند 1398-10:30 ق.ظ

صبح نامه های عباس رسولی املشی


            

                           صبح نامه های

                      عباس رسولی املشی

 

                      « آرامشی از سپید »


             صبح آمده و امید جاری شده است

             آرامشی از سپید جاری شده است

             با صبح پر و بال خودت را بتکان

             من مطمئنم که عید جاری شده است

 

               « حضرت آفتاب »


             صبح است بیا از آب حرفی بزنیم

             با دوست خود کتاب حرفی بزنیم

             یک پنجره سمت آسمان باز کنیم

             با حضرت آفتــاب حرفی بزنیم

 

                    « صبح »


            می رفت شب و ستاره پرپر می زد

            گه گاه سپیده دزدكی سـر می زد

            صبح از سفرش نفس زنان می آمد

            خورشـید به احترام او در می زد


                    عباس رسولی املشی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:یکشنبه 4 اسفند 1398-09:36 ب.ظ

خانه ی آفتاب

                                                         خانه آفتاب


                                              نشریه نقش قلم
                                         پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۹
                                                شماره ۳۳۳۲داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic