فرصت برای سبز شدن، باز آمده است // در انتـظار فرصـت فــردا نمی شــوم


Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:چهارشنبه 29 آبان 1398-08:54 ب.ظ

برگزاری اوّلین جلسة تبادل تجربة گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی شهرستان رودسر در سال تحصیلی99 - 1398                    برگزاری اوّلین جلسة تبادل تجربة گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی 

                                  شهرستان رودسر در سال تحصیلی ۹9 - ۱۳۹8


اوّلین نشست تبادل تجربة گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی دورة دوم متوسطه شهرستان رودسر در ساعت 30 : 10 صبح روز چهارشنبه 29 / 8 / ۱۳۹8 در دبیرستان حاجیه رضا زاده برگزار شد.

در آغاز رسولی سرگروه ادبیّات با خوانش غزلی از میرزا حبیب خراسانی شاعر قرن سیزدهم و خوشامدگویی به حاضران و اعلام برنامه ها، به قرائت بخشنامه ها و مطالب ضروری در ارتباط با دروس زبان و ادبیّات فارسی پرداخت.

مهم ترین موارد اشاره شده عبارت بودند از: حضور سرگروه ادبیّات در گروه های آموزشی رودسر در روز دوشنبه هر هفته در سال تحصیلی جاری، کسب رتبة پنجم گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی رودسر در بین 33 منطقه آموزشی گیلان در سال تحصیلی گذشته، کسب رتبة سوم گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی استان گیلان در بین 31 استان کشور در سال تحصیلی 98 ـ 97 با حضور سرگروه رودسر در جمع سرگروه های استانی، انتقال دبیرخانه زبان و ادبیّات فارسی کشور از استان مرکزی ( اراک) به استان چهارمحال و بختیاری ( شهر کرد) در سال تحصیلی 99 ـ 98 و...

ایشان در ادامه به تغییرات ایجاد شده در بارم بندی جدید دروس فارسی، نگارش و علوم و فنون ادبی اشاره نمود. بر اساس تغییرات تازه در بارم بندی، در درس فارسی« قلمرو ادبی»، نیم نمره از آرایه های ادبی و نیم نمره از شعر حفظی کاسته شده و یک نمرة مورد نظر برای ارزشیابی بخش تاریخ ادبیات اختصاص یافته است.

در درس نگارش نیز از چهار نمرة سازه های نوشتاری، یک نمره برای رعایت نشانه های نگارشی و املایی منظور گردید.

در دروس فارسی و علوم و فنون ادبی، بارم آزمون نوبت دوم به نسبت 6 نمره (نوبت اول)/ 14 نمره (نوبت دوم) و شهریور از كل كتاب خواهد بود، اما در درس نگارش، در آزمون های نوبت دوم و شهریورماه، سؤال از كل كتاب طرح خواهد شد.

رسولی آنگاه به مشکلات بخش موسیقی شعر (عروض) از کتاب علوم و فنون ادبی اشاره کرد و مهم ترین آنها را به شرح زیر دانست:

1 ـ در کتاب علوم و فنون ادبی فقط اوزان دوری به عنوان اوزان همسان دولختی شناخته می شوند و اگر یک یا دو هجا از آخر آنها حذف شوند، جز اوزان ناهمسان تلقّی می گردند. در حالی که در اوزان همسان کماکان اگر یک یا دو هجا از آخر آن کاسته شوند، کتاب آن را همان اوزان همسان می پندارد.

2ـ در درس دوم علوم و فنون ادبی (3) آمده است: « در تعیین مرز پایه ها و نیز دسته بندی هجاها ( نشانه های هجایی)، نظم همسان، بر چینش و دسته بندی ناهمسان ترجیح دارد.»

برای مثال وزن همسان « مستفعل مستفعل مستفعل مستف » را می توان به صورت وزن ناهمسان « مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن» تقطیع کرد. این دو گانگی در آموزش وزن شعر، یادگیری را برای دانش آموز سخت می کند. بهتر است در چنین وزن هایی، دانش آموز فقط با وزن همسان ـ که یادگیری آن آسان است ـ آشنا شود و سخنی از وزن ناهمسان نیاید.

3 ـ اختیار زبانیِ کوتاه تلفظ کردن مصوت های بلند نیز در برخی از مثال های ذکر شده در کتاب جای بحث است. برای مثال در خودارزیابی سوال سوم از درس پنجم کتاب علوم و فنون ادبی ( 3 )بیت زیر از طبیب اصفهانی آمده است:

خلد گر به پا خاری آسان برآید       چه سازم به خاری که در دل نشیند؟

مؤلفان کتاب معتقد هستند که در هجای هفتم مصراع اوّل اختیار زبانی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند وجود دارد، در حالی که 

می توانیم آن را با اختیار زبانی حذف همزه توجیه کنیم. ( ری آسان : رِ یا سان )

سرگروه ادبیات رودسر سپس به بررسی سؤالات بخش دستور زبان فارسی کنکور سراسری سال 98 پرداخت. وی گفت: در کنکور سراسری برای هر یک از رشته ها 25 سوال در مدت 18 دقیقه اختصاص یافته است. واژگان 3 سوال، املا 3 سوال، تاریخ ادبیات 1 سوال، آرایه های ادبی 4 سوال، دستور زبان فارسی 5 سوال و قرابت معنایی 9 سوال.

بنابراین از 25 سوال زبان و ادبیّات فارسی کنکور سراسری، پنج سوال یعنی 20 درصد سوالات  مربوط به بخش دستور زبان فارسی است.

وی افزود: مهم ترین و بیشترین سوالات طرح شدة در بخش دستور زبان فارسی کنکور سراسری عبارتند از:

نقش دستوری واژگان، معنی متفاوت فعل در بیت ها، وابستة وابسته ( مضاف الیه مضاف الیه و صفت مضاف الیه)، وابسته های پیشین و پسین، جملة چهار جزئی ( نهاد + مفعول + مسند + فعل )، مفهوم « ان» در واژه ها، کلمات هم آوا، نقش تَبَعی معطوف، نمودار پیکانی گروه های اسمی، حذف فعل و ...

ایشان در ادامه نمونه هایی از سوالات بخش دستور کنکور سراسری را بررسی کرد و نکات مهمی را در ارتباط با این سوالات برای دبیران مطرح کرد.

آنگاه هر یک از دبیران نظر خود را در مورد مباحث مطرح شده ارائه دادند و به بحث و بررسی مطالب پرداختند.

این نشست در ساعت 30 : 12 ظهر با صلوات حاضران خاتمه یافت.

 

                                                  عباس رسولی املشی

               سرگروه زبان و ادبیّات فارسی دوره دوم متوسطه شهرستان رودسر

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : گوناگون 
تاریخ:یکشنبه 26 آبان 1398-10:57 ب.ظ

پرواز


                پرواز

                        

  

                          « پرواز »


        محدودة بسته هم برایم کافی ست

                                         اندیشة رسته هم برایم کافی ست

        امروز برای آن که پرواز کنم

                                    یک بال شکسته هم برایم کافی ست


                               عباس رسولی املشی

                     دوشنبه 27 / 9 / 1374  ـ  املش            

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:پنجشنبه 23 آبان 1398-12:59 ب.ظ

اندیشه پرواز


           

               

                       « اندیشة پرواز»


       یک پنجرة باز درونم باقی ست

                                         یک نقطة آغاز درونم باقی ست

       هر چند شکستند پر و بال مرا

                                           اندیشة پرواز درونم باقی ست

                           عباس رسولی املشی

                     یکشنبه ۲۹ / ۱۱ / 1374 ـ املش

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:جمعه 17 آبان 1398-05:31 ب.ظ

عرفان

               
            


                             « عرفان »


      من و تنهایی و دیوار و سکوت

                                        گشته بودیم اسیر برهوت

      نه به فکر سخن عشق، نه گل

                                     فکر ما بود فقط در غم قوت

       آمدی با دم گرمی چو مسیح

                                 و شکستی ز زبان قفل سکوت

       گفتی از دلبر بالایی ما

                                      آشنایم تو نمودی به قنوت

       دل من را تو رهاندی ز قفس

                                      برده ای روح مرا تا ملکوت

       بعد از این گام نهم در عرفان

                          من، که حیران شده ام در جبروت!


                        عباس رسولی املشی

               دوشنبه ۱۳ / ۹ / ۱۳۷۴ - املش
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:سه شنبه 14 آبان 1398-10:36 ب.ظ

مهمان شعر


      

         

                             « مهمان شعر»

       راه بگشایید، این جانِ من است

                                       این که می آید پریشانِ من است

        دعوتش کردم، اجابت کرده است

                                          گاه گاهی شعر مهمانِ من است

        این رباعی، این دوبیتی، این غزل

                                          کودکانِ طبع جوشانِ من است

        می شناسی باطنم با یک غزل

                                        شرح حالم توی دیوانِ من است

        شعر، مینایی ترین احساس من

                                     شعر، درکِ چشم گریانِ من است

        شعر از خونِ دلم جانی گرفت

                                     شعر جزئی از دل و جانِ من است

                             عباس رسولی املشی

                          چهارشنبه 17 / 9 / 1372

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : شعر 
تاریخ:یکشنبه 12 آبان 1398-08:57 ب.ظ

کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه چهل و دوم                              کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه چهل و دوم

چهل و دومین نشست کانون ادبی « ادبستان» وابسته به کتابخانه عمومی شمس لنگرودی در ساعت 30 : 3 بعدازظهر روز یکشنبه 12 / 8 / 1398 با حضور شاعران، نویسندگان و جمعی از علاقه مندان به ادب و هنر در سالن اجتماعات این کتابخانه برگزار شد.

در آغاز عباس رسولی املشی مسئول و مجری کانون ادبی با خوانش غزلی از میرزا حبیب خراسانی شاعر عصر قاجار و خوشامد گویی به حضار و نیز گرامی داشت هفته کتاب و کتاب خوانی، از آقای احمد پُرمهر یابنده شاعر لاهیجی دعوت کرد تا مبحث ادبی خود را با عنوان« خوانش و تحلیل منظومه ( کار شب پا ) سروده نیمایوشیج » ارائه نماید.

ایشان در آغاز سخنان خود اشاره کرد: منظور فولکلور « کار شب پا » که توسط نیما در 140 صفحه و در بحر رمل مخبون سروده شده است و در شرق گیلان با عنوان « کُتام خوسی» شهرت دارد. فلسفه ی آن به این برمی گردد که وقتی حیواناتی چون خوک، گراز و ... به مزارع هجوم می آوردند، صاحبان این مزارع افرادی را اجیر می کردند تا با خوابیدن در کُتام، مواظبت از مزارع را بر عهده بگیرند. پُرمهر افزود: نیما این منظومه را به شاعر توانای معاصر فریدون توللی تقدیم نموده است. وی گفت: بسیاری از بزرگان از جمله اخوان ثالث، دکتر سعید حمیدیان و ... به بررسی این منظومه پرداخته و واژگان و اصطلاحات خاص آن را تبیین و تشریح نموده اند. ایشان در ادامه به خوانش برش هایی از این منظومه پرداخت و در باره واژگان، اصطلاحات و تعابیر خاص آن توضیحاتی را  بیان نمود.

آنگاه خانم فاطمه اسماعیل پور رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لنگرود سخنانی را در اهمیت، ارزش و فواید کتاب و کتابخوانی ارائه کرد و در ادامه گزارشی از فعالیت هایش را در حوزه کاری خود در شهرهای لنگرود، شلمان، کومله، اطاقور، چمخاله و چاف بیان نمود.

سپس در بخش معرفی کتاب های مفید ادبی، آقای سیداحمد سیدصالحی شاعر لنگرودی توضیحی در باره ی اثر ترجمه ای خود با عنوان « همسر شکارچی ـ نوشته: آنتونی دایر» داشت و به معرفی صاحب این اثر و ویژگی های این کتاب پرداخت.

آنگاه در بخش نقد و بررسی اشعار، آقای بیژن ورنوس (ماهور گیلانی) شاعر دیار انزلی دو غزل از تازه ترین سروده های خود را قرائت کرد و پس از خوانش، این دو شعر در قلمروهای زبانی، ادبی و فکری مورد نقد و بررسی حاضران قرار گرفت.

در ادامه مهناز محمودی از لنگرود، میرمحمود تکیار از لنگرود، معصومه زارع از رشت، محمد بابایی همتی از لنگرود، نازی سجودی لنگرودی از لنگرود، حبیب اله فهیمی از کومله، سودابه سعیدی« غزل» از لنگرود، اسماعیل نجمی از لنگرود، رضا طاهرنیا دریاسری از لنگرود، جمیله قنبرپور از لاهیجان، آمنه ارجی از لنگرود وحمیدرضا کیهان پور از اطاقور تازه ترین اشعار و مطالب خود و دیگران را قرائت کردند.

کانون ادبی« ادبستان» لنگرود در ساعت 15 : 6 غروب با صلوات حاضران پایان یافت و قرار بر این شد که جلسه چهل و سوم کانون در روز یکشنبه 17 آذر 1398 در همین مکان برگزار گردد.

                     مسئول و مجری کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ عباس رسولی املشی

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : گوناگون 
تاریخ:چهارشنبه 8 آبان 1398-02:29 ب.ظ

چهل و دومین نشست ماهانه کانون ادبی ادبستان


          

                       

                       کتابخانه عمومی شمس لنگرودی برگزار می کند :

               چهل و دومین نشست ماهانه کانون ادبی ادبستان

                        مسئول و مجری کانون : عباس رسولی املشی

 

   شامل برنامه های :

   ۱ ـ مبحث ادبی با عنوان« خوانش و تحلیل منظومه ( کار شب پا ) سروده نیمایوشیج» 

      توسط آقای اجمد پُرمهر یابنده شاعر لاهیجی 

   ۲ ـ  نقد و بررسـی دو غزل از سـروده های آقای بیـژن ورنوس« ماهور گیلانی» شاعر 

      پیشکسوت بندر انزلی    

   ۳ ـ معرفی کتاب های مفید ادبی ( این نوبت:« همسر شکارچی» ـ نوشته: آنتونی دایر) 

      توسط آقای سیداحمد سیدصالحی شاعر لنگرودی و مترجم این اثر

   ۴ـ قرائت شعر، داستان و آواز توسط اعضای کانون

 

    زمان: یکشنبه 12 / 8 / ۱۳۹۸  ـ  ساعت 3 بعدازظهر

    مکان: لنگرود - سالن اجتماعات کتابخانه عمومی شمس لنگرودی (جنب منبع آب)

   ** ورود برای شاعران، نویسندگان، هنرمندان و علاقه مندان به ادب و هنر آزاد است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تاریخ:یکشنبه 5 آبان 1398-11:36 ب.ظ

دفتر انتشارات پرنیان دیلمان لنگرود


                                           دفتر انتشارات پرنیان دیلمان لنگرود
                                           غروب یکشنبه ۵ آبان 1398
عباس رسولی املشی، کریم رجب زاده لنگرودی، سیداحمد سیدصالحی و محمدباقر قماش پسند داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : گوناگون شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic