فرصت برای سبز شدن، باز آمده است // در انتـظار فرصـت فــردا نمی شــوم


Admin Logo
themebox Logo

نخستین اردوی اوّلین دوره آموزشی شعر با حضور عباس رسولی املشی
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه چهل وهشتم
نشست چهل و هشتم کانون ادبی آوای شالی (ویژه رونمایی از کتاب آوای شالی)
آوای شالی
کتاب « آوای شالی » چاپ و منتشر شد.
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه چهلم
چهلمین نشست ماهانه کانون ادبی ادبستان
همسفر صبح (خاطرات و مقالات ادبی)
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه چهل و هفتم
نشست چهل و هفتم کانون ادبی آوای شالی
پناه
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه سی و نهم
سی و نهمین نشست ماهانه کانون ادبی ادبستان
آثار و تألیفات عباس رسولی املشی
وفای دوست
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه چهل و ششم
نشست چهل و ششم کانون ادبی آوای شالی
آوای شالی ( شرح حال و نمونه اشعار شاعران شرق گیلان)
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه سی و هشتم
سی و هشتمین نشست ماهانه کانون ادبی ادبستان
عنوان برای شعر
کانال فرصت سبز در تلگرام
عموچانچویی ـ تألیف: عباس رسولی املشی
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه چهل و پنجم
نشست چهل و پنجم کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه سی و هفتم
سی و هفتمین نشست کانون ادبی ادبستان
سماع برگ ها
رودِ مهر
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه چهل و چهارم
نشست چهل و چهارم کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه سی و ششم
سی و ششمین نشست کانون ادبی ادبستان
برگزاری سومین جلسه تبادل تجربه گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی رودسر
خاطره ها
تصاویری از سومین همایش زبان و ادبیات فارسی استان گیلان
کانون ادبی « آوای شالی» رانکوه ـ جلسه چهل و سوم
نشست چهل و سوم کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه سی و پنجم
سی و پنجمین نشست کانون ادبی ادبستان
دورهمی همکلاسی های دبیرستان شهید رجایی املش پس از ۳۶ سال
زمان برگزاری کانون های ادبی ادبستان و آوای شالی در سال 98
به استقبال بهار
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه چهل و دوم
نشست چهل و دوم کانون ادبی آوای شالی
کانون ادبی « ادبستان » لنگرود ـ جلسه سی و چهارم
سی و چهارمین نشست کانون ادبی ادبستان
کانون های ادبی ادبستان لنگرود و آوای شالی رانکوه
کانون ادبی « آوای شالی » رانکوه ـ جلسه چهل و یکم
نشست چهل و یکم کانون ادبی آوای شالی


  • تعداد صفحات :9
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...